Project Wij speelt in op de behoeften van organisaties in de overheid en semi-overheid op het gebied van moderne dienstverlening. Aan de basis van Project Wij staat Gézieta van den Belt, een gedreven professional en voormalig ambtenaar die werk maakt van veranderingen in het openbaar bestuur. En dan specifiek veranderingen die te maken hebben met moderne dienstverlening lees meer >

Project Wij heeft haar wijsheid niet uit een boekje maar uit de praktijk. Omdat we midden in de dagelijkse praktijk staan, weten we wat er moet gebeuren om verbinding te krijgen tussen mensen, organisatie-
doelen, processen, informatie en ICT. Hoe je resultaten boekt als het gaat om betere dienstverlening en wat je moet doen om de regie te houden in dit soort veranderingsprocessen. Daar zit onze kracht.

De invulling van onze opdrachten kenmerkt zich door een open en mensgerichte aanpak, leiderschap en kennis om bestaande patronen, structuren en de vaak complexe materie te doorgronden. Die combinatie leidt tot resultaat. We willen per slot van rekening samen succes boeken.