Wat je ook bedenkt, het kan alleen werken met mensen die willen en kunnen. Zij zijn in staat concrete doelen te bereiken die het verschil maken. De essentie is verbinding tussen alle partijen die moeten bijdragen. En met elkaar scherp zetten hoe het resultaat er komt en wat dat in de praktijk betekent.

Werken aan moderne (semi) overheidsdienstverlening 
en je bedrijfsvoering hierop afstemmen, betekent verandering. De spanning tussen continuïteit en de noodzaak om te veranderen, is misschien wel het moeilijkste managementvraagstuk. De winkel moet open blijven en tegelijkertijd wil je veranderen. Veranderingen geven ‘gedoe’. Van Dale: ge’doe (o) drukte, opschudding, beweging.

Project Wij gaat er vanuit dat veranderingen onderdeel zijn van het normale werk. Daarom zorgen we er voor dat het ‘gedoe’ op tafel komt en maken we er werk van. Alleen dan krijg je verbinding. Dan verander je, echt.

Project Wij is succesvol door de combinatie van aanpak, mensgerichtheid, leiderschap en kennis om bestaande patronen, structuren en de vaak complexe materie te doorgronden.