Project Wij is DEKRA (voormalig KEMA), KING en 
INK gecertificeerd. 

Gemeenten staan voor een complexe uitdaging: 
de meest nabije overheid zijn en alle e-overheids-
voorzieningen in samenhang implementeren. Dat 
heeft impact op uw organisatie, mensen, beleidsmatige doelen en ICT. Project Wij helpt u veranderingen te realiseren en snel inzicht te krijgen in de samenhang van voorzieningen, de aansluiting op uw bestuurlijke prioriteiten en ambities en de implementatiemogelijk-
heden in uw gemeente. In onze aanpak staat de mens centraal.

Wilt u weten wat KING voor u kan doen? Kijk dan op www.kinggemeenten.nl 
Voor de dienstverlening van INK kunt u kijken op www.ink.nl